Kategori: EuropaFönster

måndag 21 mars 2011

Nyhetsbrev om Ekstrands fönster EC/90 för lågenergihus

Nyhetsbrev om Ekstrands fönster EC/90 för passivhus

Ekstrands fönster Energy Concept 90, skandinaviens bäst isolerade träfönster

Ekstrands nya superfönster klarar med korrekt inbyggnadssituation även de hårda tyska passivhuskraven.

Ekstrands redovisar i CE-märkningen inte bara u-värdet, utan även vindbelastning, lufttäthet, regntäthet m.m. Vi kan med gott samvete kalla vårt fönster för ett superfönster, en produkt som kunden kan lita på.

Ett välisolerat fönster är inte mycket värt om det inte byggs in på ett korrekt sätt. Ekstrands går nu ett steg längre genom att vi har gjort köldbryggesberäkning på olika inbyggnadssituationer. Tyrens har gjort ritningar och beräkningar vilka vi redovisar på vår hemsida. Detta är till hjälp för stora som små byggfirmor och privata byggherrar.

Det är väldigt stor skillnad på den termiska komforten mellan Ekstrands EC/90 och ett “vanligt” fönster. Eftersom prisskillnaden är marginell (ca 20%) rekommenderar vi detta fönster till alla typ av byggnation.

 

Ekstrands har fönster och dörrar för arkitektritade hus och lågenergihus. Vårt EC/90 fönster är oss veterligen det enda träfönstret med u-värde 0,77w/m2 och som dessutom levereras med CE-märkt prestanda.

EC/90 fönstret har samma unika egenskaper som Ekstrands övriga fönstersortiment: glaslister monterade på insidan, garantier på ytbehandling mm men utöver det också 3 tätningslister.


Ladda ner Ekstrands nyhetsbrev som PDF, årets första nyhetsbrev riktat till dig som ritar hus, jobbar med energiberäkningar och föreskriver lämpliga produkter till dessa.

fredag 21 januari 2011

FÖNSTER SOM FÖNSTER.
DE SER JU NÄSTAN LIKADANA UT!

Cirka 35% av husets uppvärmningsenergi går enligt expertis ut via fönstren. Detta är ett snittvärde eftersom det skiljer mycket från fönster till fönster. Gamla fönster, även om de har trippel eller dubbelt isolerglasade är ofta både dubbelt och tredubbel sämre än våra nya EC90 fönster som har ett CE certifierat U-värde på 0.77w. Äldre standardfönster med kopplade bågar har dålig värmeisolering. Sådana fönster kan förbättras genom nya energiglas i bågarna. Men det är inte gratis. Frågan är om det överhuvudtaget lönar sig när man jämför kostnaden för nya energienkelglas jämfört med att helt byta fönster. För nya glas löser inte problemet med ett ofta krävande underhåll. Och de kan aldrig bli så täta som EC90 från Ekstrands som har 3x tätningslister mellan båge och karm.

Apropå underhåll så är inte något fönster underhållsfritt. Vi är i grunden ett träindustriföretag men har även tagit upp PVC fönster. PVC fönster kräver nämligen minst underhåll av alla fönster, underhållet består endast av rengöring av ytorna t.ex. vart 10:e år samt smörjning av beslagen. Även aluminiumbeklädda träfönster blir med tiden matta och måste därför, förutsatt att man vill ha dem snygga och propra, tvättas och vaxas med ungefär samma mellanrum.

Träfönster har dåligt rykte när det gäller underhållet. Det anser jag beror på att skandinaviska tillverkare under många år har tillverkat (och vissa tillverkare fortsätter att tillverka) träfönster i undermålig kvalitet. När jag började i branschen var de flesta träfönster obehandlade. Man målade fönstren först när de var monterade i huset. Detta förfarande vet vi idag är förkastligt.
För att fönstret skall ha en chans att slippa tidigt underhåll skall det målas med långsamtorkande kvalitetsfärger före det att glas, tätningslister och beslag monteras. Alltså måste det göras på fabrik. Dessutom är de flesta fönster i Skandinavien glasade från utsidan med alla de nackdelar detta innebär med fukt/vatteninträngning i konstruktionen, svällande trädetaljer och därför flagande färg. Kvistblödning och/eller pluggade kvistar ger också mycket stora risker färgflagning.

Träfönster från Ekstrands är lika underhållsvänliga som trä/alu och pvc fönster. Dels byggs de på ett modernt och konstruktivt riktigt sätt. Underhållsvänligheten kräver dock att man sköter sina fönster enligt våra underhållsrekommendationer. Precis som man måste sköta en bil och lämna den på service efter 3000 mil. Först efter 10 år behöver man göra något och då menar jag inte skrapa, slipa och måla. Endast torka av ytorna med en våt trasa och göra en tunn strykning med en vattenburen lackfärg på utvändiga ytor för att få minst 10 år till utan problem.

Vårt färgsystem och vårt sätt att bygga fönster på har nu brukats i 14 år. Under denna tid har vi kunnat notera att det är ett färgsystem och ett konstruktivt träskydd som håller vad det lovar.

Ekstrands SverigeFönster i vridfönster utförande med äkta wienerspröjs

/Bosse

tisdag 23 november 2010

Energy Concept 90 – ny träfönsterkonstruktion som överträffar de mest extrema energisparkraven

Energy Concept 90 – ny träfönsterkonstruktion som överträffar de mest extrema energisparkraven

Med trippla tätningslister och extra kraftig karm har dessa fönster
ett U-värde på låga 0,77w/m2. Det betyder att de kan kvala in
i energiklassen A som är den mest energi-effektiva med ett
max-värde på 0,9w/m2, att jämföra med vanliga isolerglasfönster
som har ett U-värde på omkring 1,7w/m2. Ekstrands fönster är
CE-märkta!

Fler nyheter i sortimentet
Förutom ett av marknadens största sortiment av energisnåla
fönster erbjuds flera nya smarta funktioner i sortimentet, som
till exempel:
• Smarta vädringsbeslag
• Putsningsspalt som underlättar skötsel och fönsterputs
• Unik fönsterkonstruktion som eliminerar färgskrapning och ommålning
Vill du veta mer om Ekstrands Energy Concept 90 eller mer om vårt miljö- och energiarbete,
så kontakta Bo Ekstrand 0479-100 40.
Med vänlig hälsning
Ekstrands

fredag 19 mars 2010

EKSTRANDS EUROPA FÖNSTER – DET SMARTASTE FÖNSTRET

När man uppnått min ålder så får man lite perspektiv på utvecklingen. Jag var aktiv i branschen t.ex. redan när Vridfönster blev populära i Sverige. Det var på 70-talet. På den tiden kallades de för H-fönster. H stod för Husmor i varumärket Husmorsvinduet. En norsk uppfinning som lanserades i Sverige av Elit fönster och Traryd fönster. Själv var jag helt upptagen med dörrar på den tiden men kunde intresserad följa utvecklingen på nära håll.

Inåtgående dreh-kip fönster

Redan då fanns det ett mycket intressant fönster i Tyskland som kallades för dreh-kip. Översatt till svenska vrid – tipp. Den massiva reklaminsatsen för H-fönstret (vridfönstret) skedde på mässor, i annonser och överallt där det var mycket människor. Jämfört med våra tidigare sidohängda utåtgående fönster som inte kunde putsas från insidan var naturligtvis vridfönstret en fantastisk uppfinning. Ett fönster man kunde öppna med ett handtag i underkant och svänga runt utanför fasaden för att putsa utsidan inifrån rummet. Produkten blev en jättesuccé i Sverige och idén med dreh-kip stod inte högt i kurs hos svenska tillverkare. Delvis tror jag det berodde på att man inte ville släppa in utländska konkurrenter på sin marknad. Dreh-kip på den tiden var inte helt detsamma som det är idag och därför kunde man felbetjäna dessa fönster och på det sättet skada beslagen med sämre funktion som följd. Det utnyttjades friskt av producenter av vridfönster för att baktala produkten.

Vridfönster eller s.k. H-fönster

Vridfönstren å andra sidan hade nackdelar som man gärna glömde bort. Bågen kunde t.ex. inte efterjusteras. Detta i sin tur ledde till utvecklingen av den s.k. karmskruven. Trots dessa nackdelar lyckades marknadsledarna i Sverige etablera vridfönstret på marknaden så till den grad att det för de flesta svenskar idag är det naturligaste valet. Det har blivit ett typiskt ”svenskt” fönster och är marknadsledande konstruktion i Sverige och Norge.

Det smartaste fönstret

I mitt företag kompletterade vi våra dörrsnickerier med fönster för 20 år sedan. I början sålde vi fönster enbart i Tyskland. Sedan 1997 tillverkar vi i egna fabriker och marknadsför fönster även i Sverige. Det är få byggmässor de senaste 40 åren som jag inte har besökt. Därmed har jag följt utvecklingen. Därför kan jag påstå att dreh-kip funktionen (som finns i bl.a. vårt EuropaFönster) ger det smartaste fönstret, smartare än vridfönster.

Utvecklingen av dreh-kip beslaget sedan 60-70 talet har gått långt. De har numera säkerhetsspärrar mot felbetjäning och runda kolvar som gör det svårt att stänga fönstret fel. För högre säkerhet finns s.k. svampkolvar som försvårar inbrottsförsök. När jag här nedan jämför så är det inte mellan oss och andra tillverkare i första hand, för även vi säljer vridfönster, hos oss kallat TopSwing.

 

Europa68 inåtgående fönster med dreh-kipp

Inåtgående dreh-kip fönster (EuropaFönster)

 • Ventilation i överkant, bättre än i underkant
 • Idealiskt eftersom varm luft stiger
 • Hela fönstret öppnas = bra flyktväg
 • Låser på alla 4 sidor = inbrottskydd
 • Kan inte öppnas utifrån vid ventilläge
 • Båge kan justeras, höjas och sänkas
 • Stängningstryck lätt justerbart
 • Kan putsas från insidan
 • Kan tillverkas som äkta 2-luft
 • Kan tillverkas som flaggfönster 4-luft
 • Äkta fler-lufts-fönster mer lika original
 • Kan tillverkas i större mått
 • Varm spalt mellan båge och karm
 • Mikroventilation inbyggt i beslaget
 • Bättre inbrottsskydd som standard


Vridfönster TopSwing

Vridfönster (TopSwing)

 • Ventilation i underkant.
 • Varm luft hindras ofta av fönsterbänkar att nå ventilationsöppningen.
 • Halva fönsteröppningen täpps till = dålig flyktväg
 • Låser på 2 punkter nedtill
 • Kan öppnas utifrån vid fullt ventilationsläge
 • Båge kan inte justeras i karmen
 • Stängningstryck ej justerbart
 • Kan putsas från insidan
 • 2-luft utseende till nöds med glasdelande post
 • Flaggfönster också till nöds med glasdelande poster
 • Glasdelande poster liknar original mindre
 • Är begränsat i storlek p.g.a. vikten
 • Kall spalt mellan båge karm
 • Ej mikroventilation
 • Utåtgående
 • Sämre inbrottsskyddat

 

Fördelar med inåtgående dreh-kip fönster

Ofta när man ställer frågan till en kund om man önskar ut- eller inåtgående fönster får man lite trevande svaret: utåtgående, väl? För det är vi så vana vid här i Sverige. När man sedan förklarar för- och nackdelar med respektive fönstersystem så får man ofta frågan om EuropaFönstret är mycket dyrare. Svaret är: tvärtom, det är billigare. Genom mycket större produktionsvolymer för beslag. Marknaden i centrala Europa där dreh-kip och inåtgående fönster har sin stora marknad räknas i hundratals miljoner människor jämfört med Sveriges och Norges cirka 15 miljoner. Det ger större produktionsvolymer, större konkurrens och lägre priser.

För mig själv, som anser att jag kan fönster och dörrar, som har stort fokus på estetik och att välja rätt fönster till respektive hus och som bor i ett gammalt Göinge-hus från 1800-talet så är det inte någon tvekan. Jag väljer EuropaFönstret i 2-luft med äkta smala wienerspröjs i trä till mitt gamla hus. Har redan bytt på gavlarna och skall så småningom även byta i bottenplanet.

Nackdelar med dreh-kip fönster?

Finns det då inga nackdelar med inåtgående EuropaFönster? Läcker inte inåtgående fönster.

Jo, det gör säkert många konstruktioner. Men inte den konstruktionen som vi kallar DIN 68 IV. Det finns nog inte mera genomtestade fönster. Och när de kommer från oss på Ekstrands så är de CE-certifierade och klassade vad det gäller även regntäthet, lufttäthet m.m.

Ibland framförs argumentet att man inte kan öppna ett inåtgående fönster utan att ta bort ev. blommor på fönsterbänken. Jo, det kan man i ventilationsläge. Skall man öppna fönstret helt däremot måste man rensa fönsterbänken. Och när öppnar man sina fönster helt? Oftast blir det man skall putsa fönstren och då tar man nog bort det man har på fönsterbänken ändå.

Det finns egentligen bara ett läge då jag anser att man skall vara försiktig med EuropaFönster. Det är i putsade och tegelklädda hus med små fönsterstorlekar. Där kan båge och karm ibland upplevas klumpigt på små fönster. Har man däremot smygar på utsidan, foder (som det alltid är på trähus) så döljer man detta så att bågen och karmen upplevs smal även från utsidan.

Gå till Ekstrands Europa68 fönster >>