Arkiv för maj, 2010

torsdag 13 maj 2010

Hjälp oss stoppa illegal avverkning av regnskog

Vi vet hur man gör. Men låt oss börja med att beskriva bakgrunden:

Till Europa importeras årligen
26 milj m3 trä från Syd- och mellanamerika. Allt är FSC märkt. 30% beräknas ändå vara illegal eller dold avverkning.
29 milj m3 trä från nordamerika där allt uppskattas vara legalt.
7 milj m3 trä från Afrika där 36-56% trots FSC märkning beräknas vara illegal eller dold avverkning beroende på vilket land träet kommer ifrån
24 milj m3 trä från sydostasien och kina där 40% trots FSC märkning beräknas vara illegal eller dold avverkning
53 milj m3 från östeuropa och nordasien där 23-28% trots FSC märkning beräknas vara illegal eller dold avverkning

Stora börsnoterade och privatägda koncerner importerar trä illegalt, ibland som stock, ibland som bearbetat.  Ovetande eller medvetet?  Avsändaren garanterar naturligtvis alltid att träet är lagligt avverkat. Med hjälp av korrupta tjänstemän i avsändningsländerna så är detta uppenbarligen lätt fixat. Tidningen GEO i Österrike hade nyligen journalister med i smyg vid en upphandling i Madagaskar. Den lokala trähandlaren visste inte om dolda kameror och bandspelare och avslöjandet är bara ett i raden. Denna lokala trähandlares största kund uppgavs vara den väl kända och stora trähandelsfirman Nagel i Hamburg. Vid förfrågan hade Nagel alltid rena papper fast att journalisterna kunde bevisa att den lokala trähandlaren köpte virket rån Nationalparken. I reportaget berättas om Masoalas Nationalpark som med nuvarande skövling om 10 ha /dag är helt borta om 60 år.

Efter trädfällarna kommer befolkningen och bränner ner allt som står kvar för att anlägga åkermark. Enligt uppgifter står denna bränning, som sker i tropiska skogar över hela jordklotet, för 20% av koldioxidutsläppen på jorden. Denna skövling är ganska lätt att se när man flyger över dessa områden. Det brinner i skogsområden överallt, ständigt. Dessutom, inte att förglömma, att varje träd man tar ned inte längre står kvar för att ta upp koldioxiden längre. 50.000 djur- och plantarter dör också årligen p.g.a. denna skövling.

Jag har full förståelse för att även befolkningarna i dessa tropiska områden måste ha sysselsättning, kunna odla och försörja sig. Men pengarna för denna hantering hamnar inte hos dessa utan hos Trämaffian som med öppna ögon handlar upp illegalt avverkad stock och gör grova förtjänster på denna illegala hantering. Man beräknar att tropiska träslag skulle ha blivit 16-20% dyrare om man kunnat stoppa illegal avverkning. För att kunna göra detta helt måste varje träbit kunna spåras till sin källa. En nästan omöjlig uppgift.

Ekstrands sätt att inte bidra till illegal avverkning av tropiska träslag
Tropiska träslag är attraktiva för att de är hårdare och mera väderbeständiga än t.ex. fur och gran. Vi har nu ett mycket bra sätt att ersätta tropiska träslag och dessutom med något som är ännu bättre. Värmebehandlad ask och bok ersätter tropiska träslag vid vår tillverkning av ytterdörrar. Vi har valt att helt sluta upp med att använda tropiska träslag, även FSC märkt. I första hand som en protest mot hanteringen. I andra hand eftersom vi hittat alternativ som är lika bra och i många fall ännu bättre.

Värmebehandlad svensk bok är bättre än teak. Detta har bevisats vid provningsanstalten. Genom att värmebehandla våra egna träslag ask och bok åstadkommer vi just de egenskaper som de tropiska träslagen varit så omtyckta för. Hårdheten, formstabiliteten, minskad risk för röta, mindre fuktupptagning, långsammare fuktupptagning och fuktavgång, ingen eller minimal tillväxt av sporer, svampar och andra missfärgande tillväxter.