Poster taggade med inåtgående fönster

fredag 11 september 2015

Sovrumsfönster – vilket fönster passar bäst?

Vilka funktioner bör ett sovrumsfönster ha?

Det fönster som vi ofta förhåller oss mest till är sovrumsfönstret. Vi önskar ventilera rikligt direkt på morgonen och så önskar vi en sval och frisk miljö när vi kommer tillbaka på kvällen.

Sovrum

Denna fönstertyp rekommenderar jag till sovrumsfönster

För hus med ventilation via fönster/ventiler är dreh-kip beslaget med mikroventilation den bästa fönsterkonstruktionen jag kan tänka mig för ett sovrum.

Direkt på morgonen kippas fönstret in för ett snabbt utbyte av luften i rummet. Under dagen sätts fönstret i mikroventilationsläge (ca 3mm öppet i ovankant) varvid rummet känns fräscht och svalt på aftonen.

Och i ventilationsläge är fönstret fortfarande spärrat. Ingen utomstående kan ta sig in utan att bryta sönder fönstret.

Vår beslagspartner Roto gör system för alla typer av fönster och dörrar. Med så många produkter kan valet vara överväldigande.

Att dessa fönster även kan rengöras lika lätt på utsidan som på insidan gör inte saken sämre.

Inåtgående dreh-kip fönster som sovrumsfönster

Man kan självklart ha utåtgående fönster också för traditionens skull, men de har inte en lika utvecklad vädringsfunktion som en inåtgående fönsterkonstruktion.

Sovrumsfönster i sovrum

Läs mer om Ekstrands inåtgående fönster >>

torsdag 05 juli 2012

Hur viktigt är U-värdet?

Plötsligt handlar allt om U-värdet! Det är snart det enda som kommuniceras i fönsterbranschen. Om det bara hade varit så enkelt! För med 0.77w ligger vi synnerligen bra till med våra EC 90 fönster. Som dessutom går att bygga in med s.k. överisolering så att man får noll i U-värde för själva inbyggnadsmetoden. Nej, tyvärr är inte livet så enkelt att fönsterinköp endast kan baseras på U-värde.

U-värden som anges är som regel endast beräknade. Nästan aldrig testade värden. Redan i beräkningsmetoderna finns skevheter så man baxnar. Jag undrar ibland hur standardiserings arbeten fungerar när man som i detta fallet kommit fram till en beräkningsstandard där man inte gör skillnad på luftspalten på ett inåtgående och ett utåtgående fönster. Luftspalten på dessa båda vitt skilda fönstertyper beräknas lika trots att den är kall på utåtgående fönster och varm på inåtgående fönster. Anledningen är placeringen av tätningslist som sitter i ytterkanten på inåtgående fönster och i innerkant på utåtgående. Dessutom får man räkna med luftspalten som stillastående luft.

Tänk Er ett utåtgående fönster. All luft mellan båge och karm värmes ju succesivt upp av från huset läckande värme = luften stiger och alltmer luft sugs in i underkant och släpps ut i överkant. Det blir en formidabel skorsten av luft som värms upp och som transporterar bort den dyra värmen från huset ut till ytterluften.

Ett inåtgående fönster som dessutom numera har dubbla eller trippla tätningslister har däremot just stillastående luft mellan tätningslisterna. Därför är det, givet samma U-värde i beräkningen, ett betydligt lägre verkligt U-värde på ett inåtgående fönster än ett utåtgående.

Andra mycket viktiga faktorer är hur mycket luft fönstret släpper igenom i lufttäthets tester (här får man dock inte beräkna utan måste testa som tur är) och inte minst G-värdet. G-värdet handlar om hur fönstret släpper in solljus. För bästa energibalans borde man montera lägsta möjliga U-värde, t.ex. 3-glas med U=0,77w, mot norr och öster medan man sätter 2-glas med U=1,3w mot söder och väster.

De flesta fönster som byts ut har U-värden över 2,5w. Vanligast är 40 år gamla fönster och äldre som ofta har U-värden runt 4,0w. Nya fönster håller allt mellan 0,7 och 1,3w. Med tanke på förbättringen redan vid byte av fönster till 1,3w så är det helt utan betydelse om det nya fönstret har 1,3 eller 1,0 om man inte överisolerar karmen och på så sätt får ett verkligt lågt U-värde på hela installationen.

Ett fönster med U-värde 0.77w som är dåligt inbyggt och inte överisolerat är sämre än ett fönster med U-värde 1,3w som har rätt drevning och överisolering.

Med överisolering menas att springan mellan fönster och vägg täcks på ena eller båda sidorna av en effektiv isolering utöver drevningen.

Vi jobbar just nu mycket med att utarbeta riktlinjer för montage och överisolering för att fönsterbytet verkligen skall ge den besparing man kan förvänta sig.

tisdag 29 maj 2012

CE-märkt Ljudfönster EC/90 SR46

CE-märkt Ljudfönster EC/90 SR46

Ekstrands Energy concept 90 kan nu levereras som ljudfönster, testat och CE-märkt. “EC/90 SR46”. U-värdet på detta ljudfönster blir 1,3.

EC/90 standard = u0,77 Rw35dB (-1-5)
EC/90 SR46 = u1,3 Rw46dB (-1-4)

Ljudfönster används i stadsmiljö och på platser där bullernivån är hög. 46dB på hela fönsterkonstruktionen är extremt bra, detta värde uppnås bl.a. genom att EC/90 har trippla tätningslister som standard. EC/90 är ett inåtgående fönster med inbyggd ventilation i beslaget, det gör fönstret extra lämpligt för flervåningshus.

EC/90 finns både som träfönster och med aluminiumbeklädnad utvändigt.

fredag 09 mars 2012

Vridfönster vs Ekstrands Europa Fönster

Det brukar finnas för- och nackdelar med det mesta. Så är det också när man jämför vridfönster med vårt EuropaFönster. Därför har vi både SverigeFönster i vridfönster utförande (TopSwing) och EuropaFönster i dreh-kip utförande.

Nu i vintertid blir fördelarna med att ventilera i ovankant (EuropaFönstret) jämfört med i underkant (Vridfönster) mera uppenbara. Några kunder har nämligen i vinter råkat ut för missödet att  låta vridfönstret stå i ventilationsläge lite för länge. Ventilerar man i underkant så gäller det att skydda blommorna på fönsterbänken så att de inte frostskadas.

TopSwing Vridfönster öppet i vädringsläge

EuropaFönster dreh-kipp i vädringsläge

torsdag 29 december 2011

Världens smartaste fönster – från Ekstrands

Såhär fungerar Ekstrands Europafönster, ett inåtgående fönster med inbyggd ventilation.

Vi kallar Europafönstret för världens smartaste fönster av flera anledningar:

 • Korrekt ventilation i ovankant
 • Inbrottssäkrat ventilationsläge
 • 3D justering
 • Glaslist monterad på insidan med dold infästning
 • Dubbla tätningslister
 • Hellimmat glas på in och utsida och U-värde från 0.77w/m2.
måndag 10 oktober 2011

Ekstrands Fönsterbok

Ekstrands Fönsterbok

Nu har vi på EKSTRANDS släppt vår nya Fönsterbok 2011/10. Broschyren är egentligen en prislista som vi har valt att fylla med mer än bara priser. Fönsterboken visar alla våra typer av fönster, inåtgående, utåtgående, vikfönster, skjutfönster, PVC, 2-glas, 3-glas, svängda, fria former, och alla tillval, i 4-färg!

En av de största nyheterna i Ekstrands Fönsterbok att vi nu har med EC90 för PASSIVHUS i både trä och trä aluluminium, komplett med tillval, teknisk information, ritningar och sist men inte minst priser. 

Ekstrands Fönsterbok är en komplett prislista på allt, inklusive specialstorlekar, och är den enda prislistan på marknaden som inkluderar fria former, runda och halvrunda fönster och fönsterdörrar i alla storleker samt brutna vinklar. Vår nya Fönsterbok inkluderar även priser på KOMPOSITFÖNSTER för de som söker ett billigare alternativ.

En annan nyhet är samarbetet med FSB, exklusiva design beslag. Vi har valt produkter med stor omsorg och erbjuder i Fönsterboken passande beslag i olika design för hela Ekstrands fönstersortiment.

Ladda ner Ekstrands Fönsterbok här >>

fredag 19 mars 2010

EKSTRANDS EUROPA FÖNSTER – DET SMARTASTE FÖNSTRET

När man uppnått min ålder så får man lite perspektiv på utvecklingen. Jag var aktiv i branschen t.ex. redan när Vridfönster blev populära i Sverige. Det var på 70-talet. På den tiden kallades de för H-fönster. H stod för Husmor i varumärket Husmorsvinduet. En norsk uppfinning som lanserades i Sverige av Elit fönster och Traryd fönster. Själv var jag helt upptagen med dörrar på den tiden men kunde intresserad följa utvecklingen på nära håll.

Inåtgående dreh-kip fönster

Redan då fanns det ett mycket intressant fönster i Tyskland som kallades för dreh-kip. Översatt till svenska vrid – tipp. Den massiva reklaminsatsen för H-fönstret (vridfönstret) skedde på mässor, i annonser och överallt där det var mycket människor. Jämfört med våra tidigare sidohängda utåtgående fönster som inte kunde putsas från insidan var naturligtvis vridfönstret en fantastisk uppfinning. Ett fönster man kunde öppna med ett handtag i underkant och svänga runt utanför fasaden för att putsa utsidan inifrån rummet. Produkten blev en jättesuccé i Sverige och idén med dreh-kip stod inte högt i kurs hos svenska tillverkare. Delvis tror jag det berodde på att man inte ville släppa in utländska konkurrenter på sin marknad. Dreh-kip på den tiden var inte helt detsamma som det är idag och därför kunde man felbetjäna dessa fönster och på det sättet skada beslagen med sämre funktion som följd. Det utnyttjades friskt av producenter av vridfönster för att baktala produkten.

Vridfönster eller s.k. H-fönster

Vridfönstren å andra sidan hade nackdelar som man gärna glömde bort. Bågen kunde t.ex. inte efterjusteras. Detta i sin tur ledde till utvecklingen av den s.k. karmskruven. Trots dessa nackdelar lyckades marknadsledarna i Sverige etablera vridfönstret på marknaden så till den grad att det för de flesta svenskar idag är det naturligaste valet. Det har blivit ett typiskt ”svenskt” fönster och är marknadsledande konstruktion i Sverige och Norge.

Det smartaste fönstret

I mitt företag kompletterade vi våra dörrsnickerier med fönster för 20 år sedan. I början sålde vi fönster enbart i Tyskland. Sedan 1997 tillverkar vi i egna fabriker och marknadsför fönster även i Sverige. Det är få byggmässor de senaste 40 åren som jag inte har besökt. Därmed har jag följt utvecklingen. Därför kan jag påstå att dreh-kip funktionen (som finns i bl.a. vårt EuropaFönster) ger det smartaste fönstret, smartare än vridfönster.

Utvecklingen av dreh-kip beslaget sedan 60-70 talet har gått långt. De har numera säkerhetsspärrar mot felbetjäning och runda kolvar som gör det svårt att stänga fönstret fel. För högre säkerhet finns s.k. svampkolvar som försvårar inbrottsförsök. När jag här nedan jämför så är det inte mellan oss och andra tillverkare i första hand, för även vi säljer vridfönster, hos oss kallat TopSwing.

 

Europa68 inåtgående fönster med dreh-kipp

Inåtgående dreh-kip fönster (EuropaFönster)

 • Ventilation i överkant, bättre än i underkant
 • Idealiskt eftersom varm luft stiger
 • Hela fönstret öppnas = bra flyktväg
 • Låser på alla 4 sidor = inbrottskydd
 • Kan inte öppnas utifrån vid ventilläge
 • Båge kan justeras, höjas och sänkas
 • Stängningstryck lätt justerbart
 • Kan putsas från insidan
 • Kan tillverkas som äkta 2-luft
 • Kan tillverkas som flaggfönster 4-luft
 • Äkta fler-lufts-fönster mer lika original
 • Kan tillverkas i större mått
 • Varm spalt mellan båge och karm
 • Mikroventilation inbyggt i beslaget
 • Bättre inbrottsskydd som standard


Vridfönster TopSwing

Vridfönster (TopSwing)

 • Ventilation i underkant.
 • Varm luft hindras ofta av fönsterbänkar att nå ventilationsöppningen.
 • Halva fönsteröppningen täpps till = dålig flyktväg
 • Låser på 2 punkter nedtill
 • Kan öppnas utifrån vid fullt ventilationsläge
 • Båge kan inte justeras i karmen
 • Stängningstryck ej justerbart
 • Kan putsas från insidan
 • 2-luft utseende till nöds med glasdelande post
 • Flaggfönster också till nöds med glasdelande poster
 • Glasdelande poster liknar original mindre
 • Är begränsat i storlek p.g.a. vikten
 • Kall spalt mellan båge karm
 • Ej mikroventilation
 • Utåtgående
 • Sämre inbrottsskyddat

 

Fördelar med inåtgående dreh-kip fönster

Ofta när man ställer frågan till en kund om man önskar ut- eller inåtgående fönster får man lite trevande svaret: utåtgående, väl? För det är vi så vana vid här i Sverige. När man sedan förklarar för- och nackdelar med respektive fönstersystem så får man ofta frågan om EuropaFönstret är mycket dyrare. Svaret är: tvärtom, det är billigare. Genom mycket större produktionsvolymer för beslag. Marknaden i centrala Europa där dreh-kip och inåtgående fönster har sin stora marknad räknas i hundratals miljoner människor jämfört med Sveriges och Norges cirka 15 miljoner. Det ger större produktionsvolymer, större konkurrens och lägre priser.

För mig själv, som anser att jag kan fönster och dörrar, som har stort fokus på estetik och att välja rätt fönster till respektive hus och som bor i ett gammalt Göinge-hus från 1800-talet så är det inte någon tvekan. Jag väljer EuropaFönstret i 2-luft med äkta smala wienerspröjs i trä till mitt gamla hus. Har redan bytt på gavlarna och skall så småningom även byta i bottenplanet.

Nackdelar med dreh-kip fönster?

Finns det då inga nackdelar med inåtgående EuropaFönster? Läcker inte inåtgående fönster.

Jo, det gör säkert många konstruktioner. Men inte den konstruktionen som vi kallar DIN 68 IV. Det finns nog inte mera genomtestade fönster. Och när de kommer från oss på Ekstrands så är de CE-certifierade och klassade vad det gäller även regntäthet, lufttäthet m.m.

Ibland framförs argumentet att man inte kan öppna ett inåtgående fönster utan att ta bort ev. blommor på fönsterbänken. Jo, det kan man i ventilationsläge. Skall man öppna fönstret helt däremot måste man rensa fönsterbänken. Och när öppnar man sina fönster helt? Oftast blir det man skall putsa fönstren och då tar man nog bort det man har på fönsterbänken ändå.

Det finns egentligen bara ett läge då jag anser att man skall vara försiktig med EuropaFönster. Det är i putsade och tegelklädda hus med små fönsterstorlekar. Där kan båge och karm ibland upplevas klumpigt på små fönster. Har man däremot smygar på utsidan, foder (som det alltid är på trähus) så döljer man detta så att bågen och karmen upplevs smal även från utsidan.

Gå till Ekstrands Europa68 fönster >>