Poster taggade med Böter

torsdag 07 februari 2013

Den nya PBL lagen

Jag tror att den nya PBL lagen kommer att hämma nybyggnationen och därmed vara kontraproduktiv. Den är omänsklig, fördyrande och hör inte till en modern demokrati. Glömmer man att sända in ett papper så får man inte en påminnelse utan en bot på 20.000 kronor minst. Det är o.k. med böter när folk inte följer lagen. Men det är inte o.k. att bötfälla medborgare utan påminnelse om de glömmer att sända in ett papper.

Miljöbalken är också omänsklig och orättfärdig. Jag har 2x fastigheter som har lite mer än 10 kg köldmedel i kylanläggningarna och som därmed skall deklareras till kommunen varje år i mars. Så har vi också gjort alla år sedan lagen kom till. För att vi inte skall missa detta rutinmässiga papper varje år har vi engagerat en kylfirma som skall göra service på anläggningarna varje år i februari och samtidigt göra rapporten till oss. De sänder rapporten till oss, vi skriver på
och sänder vidare till Kommunen.
Men ve och fasa. 2013 kom inte rapporten från den ena fastigheten till kommunen i tid. Utan påminnelse fick vi en bot till staten på 1000 kr.


Vid undersökningar med kylfirman så hävdar de bestämt att man gjort sitt jobb och sänt rapporten till oss. Jag hävdar bestämt att jag inte fått en sådan rapport på mitt bord, för då hade den gått vidare till kommunen. Har den kommit bort i posten? Nobody knows! Men straffet på 1000 kr är utdömt, kan inte överklagas och är en smäll på fingrarna för ”brottet”. Jag har kanske t.o.m. hamnat i brottsregistret!?

Herregud! Brottet var att missa att sända in ett papper trots viljan att följa alla regler. Vi vet fortsatt inte om papperet försvunnit mellan kylfirman och oss eller mellan mig och kommunen. Eftersom jag gör detta för minst 2x fastigheter årligen kan jag inte komma ihåg om jag gjorde det just för denna fastigheten i mars 2012 eller inte. Det kanske är kommunen som slarvat bort rapporten??

Det är inget sunt samhälle vi bygger upp med denna sortens lagstiftning. Det är o.k. att bötfälla när man trots påminnelse inte efterlever rapporterna. Det är inte o.k. att bötfälla för att man missat sända in ett papper i tid. Det ger inte rätt förhållande mellan myndigheterna och oss gräsrötter.

En annan händelse i vår kommun resulterade i 42.000 i böter (sanktionsavgift heter det formellt) p.g.a. den nya Plan&Bygg Lagen (PBL) när en hyresgäst gjorde en tillbyggnad som alla (även Byggnadsnämnden) ville ha. Men den togs i bruk för tidigt. Innan papperet var inskickat.

Kan man trots detta oförlåtande beteendet, trots dessa nymodigheter med ovillkorliga sanktionsavgifter, stora nog att få vanligt folk på fall, se myndigheterna i Sverige (kommun/landsting/stat) som goda? Som en partner, för folks väl och ve? Det är kanske inte meningen heller?? Som företagare, vd, styrelseordförande i företag med 1000 medarbetare så ser jag ett samhälle växa fram som alltmer beter sig på detta omänskliga, oförlåtande och orimliga sätt som fiende istället för en vän att hålla i handen. Så ville nog inte politikerna att det skulle bli! Eller? Men så har det blivit!

Är det tankefel eller fartblindhet hos lagstiftarna/politikerna! De flesta tjänstemän man pratar med hos myndigheterna tycker själva att detta är en jobbig situation.