Poster taggade med Typgodkänd

måndag 05 november 2012

Brandklassade väggpaneler – Ny produktgrupp från Ekstrands

Ekstrands har nyligen avslutat leveranserna av dörrar och väggpaneler till Idéon Gateway Hotel i Lund som skall drivas av Elite-Hotel gruppen. Eftersom panelerna skall bekläda väggar i utrymningskorridorer så var brandklassningen ett utav kraven. Härutöver skulle panelerna ha samma utseende som dörrarna.

För ändamålet utvecklades Ekstrands Allboard Paneler. Allboard är nu typgodkänd för användning i vägg- och innertaksbeklädningar i byggnader som tänd skyddande beklädning Klass A2, S1-d0. Speciellt lämpade i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot antändning eller snabb brand-, brandgas- och rökspridning.

Till Idéon Gateway Hotel fanérades och kantlistades skivorna med Wenge fanér. Härefter brandtestades även den fanérade Allboarden med utmärkt resultat.

Brandskyddet i Allboard panelerna är inte kemiskt. Istället baseras Allboard på glasfiber och mineraliska obrännbara naturliga råmaterial. Allboard finns från 3mm och upp till 25 mm tjocklek. Panelerna kan beklädas med högtryckslaminat, fanér i alla träslag eller målas.

Ladda ner PDF med mer information om Ekstrands Allboard här >>

För mera information kontakta Bo Ekstrand 0479 535401 eller bo.ekstrand(at)ekstrands.nu