Poster taggade med Politik

onsdag 16 april 2014

Branschjättar i symbios med politiker är det största hotet mot nyföretagande

Som företagare så ser man dagligen företeelser man reagerar mot. Jag talade idag med en annan företagare om hur de stora företagen lobbar hos politiker för att ständigt skapa nya krav, regler, standarder, certifieringar för produkter och tjänster.

Min ålder (66 år) borgar i detta ärende för att ingen skall misstänka att jag talar i egen sak. Jag har också startat så många företag i mitt liv att min erfarenhet talar för att jag har gjort rätt iakttagelse.

Jag var själv med i början av 80-talet i branschorganisation där de marknadsledande företagen ansåg att inga statliga lån skulle ges till byggnation om inte, i detta fallet, fönster och ytterdörrar hade typgodkännande. Nu lyckades vi stoppa just detta. Men härefter har man försökt med SFDK märkning, P-märkning, Svanen-märkning, FSC-certifiering och så vidare i all oändlighet.

Nu har äntligen CE certifieringen blivit lag. Formellt borde detta kunna ersätta all annan certifiering eftersom det underlättar för alla om alla håller sig till det. Men icke! Det arbetas hårt på massor av plan för att skapa nya krav och standarder. Gärna landstypiska så att import hålls utanför.

Gemensamt för allt detta är att tröskeln för att starta nya företag i branschen blir så hög att ingen klarar det. Och det är här storföretagen kommer in. De älskar regler som försvårar tillträdet till marknaden för nya aktörer. På så sätt och genom att köpa upp konkurrenter slipper de prispressen och kan ta ut oskäligt höga priser. Konkurrensen sätts ur spel.

En nyföretagare kan säkert få hjälp med finansiering av lokaler, maskiner och varulager men vilken finansiär är intresserad av att låna ut pengar för att man skall betala en massa konsulter och onödiga utredningar? Nyföretagandet faller på detta. Och storföretagen slipper konkurrens vilket jag misstänker var syftet med kraven.

Politikerna söker alltid nya frågor. Visst är det väl behjärtansvärt med miljöskydd. Så de är snabba att haka på och skapa nya regler.

FSC (Forest Stewart Council), t.ex., är till för att säkerställa att vi inte tar virke från regnskogar och att virke avverkas och skog sköts enligt de lagar som gäller. Ett svenskt sågverk med egna skogar eller som sågar svenskt virke skall alltså certifiera sig som FSC leverantör. FSC- organisationen har framgångsrikt lyckats få föreskrivare (framförallt offentliga sektorns) att kräva detta för att få leverera. Och ju fler som certifierar sig desto större intäkter för FSC. Och ju dyrare blir det för konsumenterna.

Räcker det inte att vi faktiskt redan har bra lagar i Sverige som reglerar skogsskötsel och återplantering? Istället för dyra FSC-certifikat borde det räcka med att intyga att virket kommer från ett land som genom lag reglerar skogsskötsel. Och dessa lagar finns redan i alla EU länder. Det borde vara fullt tillräckligt att kräva FSC certifikat om virket importeras till EU.

torsdag 07 februari 2013

Den nya PBL lagen

Jag tror att den nya PBL lagen kommer att hämma nybyggnationen och därmed vara kontraproduktiv. Den är omänsklig, fördyrande och hör inte till en modern demokrati. Glömmer man att sända in ett papper så får man inte en påminnelse utan en bot på 20.000 kronor minst. Det är o.k. med böter när folk inte följer lagen. Men det är inte o.k. att bötfälla medborgare utan påminnelse om de glömmer att sända in ett papper.

Miljöbalken är också omänsklig och orättfärdig. Jag har 2x fastigheter som har lite mer än 10 kg köldmedel i kylanläggningarna och som därmed skall deklareras till kommunen varje år i mars. Så har vi också gjort alla år sedan lagen kom till. För att vi inte skall missa detta rutinmässiga papper varje år har vi engagerat en kylfirma som skall göra service på anläggningarna varje år i februari och samtidigt göra rapporten till oss. De sänder rapporten till oss, vi skriver på
och sänder vidare till Kommunen.
Men ve och fasa. 2013 kom inte rapporten från den ena fastigheten till kommunen i tid. Utan påminnelse fick vi en bot till staten på 1000 kr.


Vid undersökningar med kylfirman så hävdar de bestämt att man gjort sitt jobb och sänt rapporten till oss. Jag hävdar bestämt att jag inte fått en sådan rapport på mitt bord, för då hade den gått vidare till kommunen. Har den kommit bort i posten? Nobody knows! Men straffet på 1000 kr är utdömt, kan inte överklagas och är en smäll på fingrarna för ”brottet”. Jag har kanske t.o.m. hamnat i brottsregistret!?

Herregud! Brottet var att missa att sända in ett papper trots viljan att följa alla regler. Vi vet fortsatt inte om papperet försvunnit mellan kylfirman och oss eller mellan mig och kommunen. Eftersom jag gör detta för minst 2x fastigheter årligen kan jag inte komma ihåg om jag gjorde det just för denna fastigheten i mars 2012 eller inte. Det kanske är kommunen som slarvat bort rapporten??

Det är inget sunt samhälle vi bygger upp med denna sortens lagstiftning. Det är o.k. att bötfälla när man trots påminnelse inte efterlever rapporterna. Det är inte o.k. att bötfälla för att man missat sända in ett papper i tid. Det ger inte rätt förhållande mellan myndigheterna och oss gräsrötter.

En annan händelse i vår kommun resulterade i 42.000 i böter (sanktionsavgift heter det formellt) p.g.a. den nya Plan&Bygg Lagen (PBL) när en hyresgäst gjorde en tillbyggnad som alla (även Byggnadsnämnden) ville ha. Men den togs i bruk för tidigt. Innan papperet var inskickat.

Kan man trots detta oförlåtande beteendet, trots dessa nymodigheter med ovillkorliga sanktionsavgifter, stora nog att få vanligt folk på fall, se myndigheterna i Sverige (kommun/landsting/stat) som goda? Som en partner, för folks väl och ve? Det är kanske inte meningen heller?? Som företagare, vd, styrelseordförande i företag med 1000 medarbetare så ser jag ett samhälle växa fram som alltmer beter sig på detta omänskliga, oförlåtande och orimliga sätt som fiende istället för en vän att hålla i handen. Så ville nog inte politikerna att det skulle bli! Eller? Men så har det blivit!

Är det tankefel eller fartblindhet hos lagstiftarna/politikerna! De flesta tjänstemän man pratar med hos myndigheterna tycker själva att detta är en jobbig situation.