U-VÄRDE PÅ FÖNSTER! VAD ÄR OPTIMALT?

De flesta hus i Sverige har gamla fönster med U-värde mellan 2 och 4,5w/m2K. Har man kopplade fönster så ligger U-värdena närmare 4,5w och har man 3-glas fönster från 80- 90 talet så är det troligt att U-värdet ligger på 2-2,5w. Lägre U-värde på fönster sparar energi.

Hur blev just U-värde 1,2w på hela fönstret till det värde som Energimyndigheten fastnade för? Vi har synpunkter på det. Vi anser nämligen att det bästa miljövalet när det gäller energieffektiva fönster är 1,3w. Inte 1,2w. Man kan nämligen lätt nå 1,3w med 2-glas istället för 3. Med alla de miljöfördelar det innebär med 2-glas istället för 3.

Med 2-glas isolerruta som har glasmellanrummet 16mm fyllt med argongas och s.k. lågenergiglas kommer man ned till ett U-värde på cirka 1,0w på glaset. Båge och karm har U-värde 1,5 och därför blir U-värdet på hela fönstret cirka 1,3w.

Med 3-glas isolerruta där utrymmet mellan glasen är vanliga 8, 10 eller 12 mm och detta fylls med argongas i kombination med lågenergiglas kommer man till ett U-värde på cirka 1,1 – 1,4w för hela konstruktionen. Ett sämre värde än med en 2-glasruta med 16mm glasmellanrum. Anledningen är att glasmellanrummet oftast är mindre (8,10 eller 12mm) i 3-glas och därmed är utrymmet med isolerande argongas mindre.

Då borde saken vara avgjord? 2-glas är normalt sett bättre än 3-glas. 2-glas har även andra fördelar. T.ex.:
– Det går åt 50% mer energi för att smälta sand till glas när 3 glas skall tillverkas jämfört med 2 glas
– 3-glas väger 50% mer = dyrare frakt och sämre arbetsmiljö för alla som hanterar fönster. Med 2-glas kan man göra smäckrare bågare och släppa in mera ljus (det är ju det som fönster är till för). 3-glas som väger 50% mer frestar beslagen mer så att de håller kortare tid. Och sist men inte minst så släpper 3 glas in mindre ljus än 2 glas.

Men 3-glas säljs mycket mer än 2-glas i Sverige. Därför att 3-glas får en hel del gratishjälp i försäljningen. Dels så är det grundmurat hos alla svenskar att 3-glasfönster innebär bästa isolering, fast att så inte behöver vara fallet. 3 glas låter mer och bättre än 2-glas. 3 är ju mer än 2!? Sist men inte minst så lobbar glasindustrin mycket framgångsrikt. Alla förstår ju vad det skulle innebära om alla i Skandinavien skulle sluta tillverka 3-glas fönster och gå över till 2-glas. Den stora glasfabrikens volymer skulle minska med 1/3. Och energiförbrukningen där skulle också minska, vilket å andra sidan skulle glädja miljövännerna.

U-värde 1,2w för hela fönstret är svårt att erhålla med 2-glas. Det räcker inte med en glasruta som har U-värde 1,0w. Men genom att trixa med en 3-glasruta och t.ex. fylla båda utrymmen med argongas så kan en 3-glasruta få ett U-värde som är nästan en hel tiondel bättre än 2-glas. Då kan man nå U-värde 1,2 för hela konstruktionen. Och just där lade Skatteverket gränsen för att få energibidrag vid utbyte till energieffektiva fönster.

U-värde 1,2w istället för 1,3w kostar idag så mycket mera att det tar ca 70 år att räkna hem förbättringen. T.o.m. Konsumentverket upplyser att det sällan går att räkna hem ett fönsterbyte på mindre energiförbrukning.

Hur kan man då fastna för 1,2w som ett gränsvärde istället för 1,3w. På mig verkar 1,3w fortfarande vara det smartaste miljövalet!! När hänsyn tas till hela livscykelanalysen.

Hade 1,3w varit gränsvärde för energibidrag istället för 1,2w så hade de stora glastillverkarna blivit ledsna eftersom man fått sälja mindre planglas!! Konsumenten däremot hade blivit glad eftersom priskonkurrensen på fönster från övriga Europa skulle öka. Nästan alla europeiska tillverkare har sedan länge haft just 1,3w i sina fönster. Och automatiskt hade vi fått större energisparande glasytor i våra hus. Sist men inte minst så hade vi sparat energi och koldioxid med 2-glas jämfört med 3-glas eftersom de stora glastillverkarna hade fått minska produktionen med 1/3.

Eftersom vi vid fönsterbyte idag går från gamla fönsters U-värde på ca 2,3-4,5 till dagens 1,0 så blir det för mig lite oväsentligt om glasen i de nya fönstren har U-värde 0.9, 1,0 eller 1,1.

Hur många hus skulle man kunna värma med energin som sparas om man i världen väljer 2-glas superenergifönster där glasen har U-värde 1,0w istället för 3-glas fönster med U-värde 1,0-1,1w?

Gilla & dela! Email to someonePin on PinterestTweet about this on TwitterShare on FacebookGoogle+

Tags: , ,

Comments are closed.